แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR MAP)
เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre- Feasibility Study) 
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ที่ตั้ง ห้องประชุมย่อยแขวงทางหลวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#กรมทางหลวง