แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564

นายพลกฤษณ์ กราวนอก รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติบนทางหลวงในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#กรมทางหลวง

 

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586