แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานทางหลวงที่ 10
ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
โดยเจ้าหน้าที่แขวงฯ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM ณ สถานที่ตั้ง