แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์เปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 ฟรี วันที่ 29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65
การเดินรถใช้ช่องจราจรขาเข้า กทม. จำนวน 2 ช่องจราจร
จุดขึ้น – ลงมอเตอร์เวย์ (ชั่วคราว) ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) ที่ กม.65 และ ทล.201 ที่ กม.5+400
โดยรองรับการเดินทาง ขาออก กทม. ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธ.ค.64 เวลา 06.00 – 21.00 น.
และรองรับการเดินทาง ขาเข้า กทม. ระหว่างวันที่ 1 – 4 ม.ค.65 เวลา 06.00 – 21.00 น.

“ใช้บริการได้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อ เท่านั้น”
**รถที่ห้ามใช้บริการ ได้แก่ รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์, รถสามล้อ, รถยนต์สามล้อ, ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และ รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป**

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง_1586