แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

#กรมทางหลวง ?ส่งสุขปีใหม่ เปิดให้ใช้ มอเตอร์เวย์ฟรี?

?ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 2565?

✅เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

✅บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ

✅ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

#สายด่วน1586

 

#Motorway

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2