แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยบง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อ

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด

ระหว่าง กม.7+875 – กม.8+550

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนถนนหักใหญ่

 

ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา