แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อ

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก – กุดม่วง

ระหว่าง กม.50+750 – กม.52+100

ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยบง

 

ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา