แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา กับทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างฯ ไม่กีดขวางล่วงล้ำลำแม่น้ำและไม่เป็นอุปสรรคต่อผังเมือง , ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

#กรมทางหลวง

 

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586