แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงฯ ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุทางถนนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไขต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยบนถนนมากยิ่งขึ้น