แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้รับมอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ติดตั้งบริเวณจุดกลับรถบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสด่านขุนทด
ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและกิจการร้านค้าภายในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และความปลอดภัยที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก
###########################
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ
Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2
Instagram : https://instagram.com/dohkorat2
เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th
#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2
#กรมทางหลวง