แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอ Update สถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จุดน้ำท่วมเส้นทางได้ยังคงเหลือจำนวน 1 จุด โดยทุกจุดสามารถเดินทางผ่านได้ ทั้งนี้หากไม่มีฝนตกหนัก คาดว่าน้ำที่ท่วมขังจะลดระดับลงเรื่อย ๆ

??เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วมเส้นทางพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และอยู่ประจำจุดเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน??

??ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

 

#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง