แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทาง  บนทางหลวงหมายเลข 201  (สีคิ้ว - ชัยภูมิ) ที่ กม.39+217 (สะพานลำห้วยน้อย) เขตพื้นที่ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด  แขวงฯ ขอความร่วมมือรถบรรทุกหนักที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทน  เนื่องจากสะพานเกิดความชำรุดเสียหายบริเวณคอสะพานและการชำรุดในส่วนป้องกันลาดตลิ่ง  ทำให้น้ำเซาะจนเกิดเป็นโพรงใต้ถนน  เกรงว่าหากมีการรับน้ำหนักเกินไปอาจทำให้คอสะพานและถนนทรุดตัวได้

??เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงด่านขุนทด    ได้ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมวางกรวยยางปิดกั้นไม่ให้ใช้ช่องทางจราจร  และอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร??

??ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586  

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2 

#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง