แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมาก แม้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จะได้จะมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้รับเชื้อดังกล่าว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่คาดว่ามีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อได้ถูกสั่งให้กักตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการ เพื่อไม่ให้สามารถแพร่เชื้อต่อได้

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้มีมาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ โดยได้จัดส่งถุงยังชีพเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงเวลาแห่งการกักตัว 14 วัน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ในเบื้องต้น ทั้งนี้แขวงฯ ได้มีการติดตามสอบถามความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ

###########################

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ

Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2

Instagram : https://instagram.com/dohkorat2

เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2

 

#กรมทางหลวง