แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์

แขวงฯได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้เส้นทางความเร็ว 120 กม./ชม. บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง – มอจะบก ระหว่าง กม.74+500 – กม.88+000 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ผ่าน Application Zoom ของแขวงฯ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งได้แก่ตำรวจภูธรในพื้นที่ที่เปิดใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. และตำรวจทางหลวง เป็นการพูดคุยและซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะมีการเปิดใช้จริงในวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

###########################

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ

Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2

Instagram : https://instagram.com/dohkorat2

เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2

 

#กรมทางหลวง