แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันที่ 22 เมษายน 2564 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 10 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ผ่าน ZOOM Cloud Meetings  นายชิตพล  เหล่าอัน  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564  และรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี นายจิระพงศ์  เทพพิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 เป็นประธานในการประชุม

##########################

ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ

Twitter : https://twitter.com/DOH10NM2

Instagram : https://instagram.com/dohkorat2

เว็บไซต์ : http://highwaykorat2.com / http://nakhonratchasima2.doh.go.th

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2

#กรมทางหลวง