แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 เมษายน 2564 นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง, หน่วยงานราชการ, ตำรวจในพื้นที่ และตำรวจทางหลวง รวมถึงอาสาสมัครทีมต่าง ๆ เข้าประชุมหารือวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
##########################
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ แขวงฯ