แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสามแยกนครราชสีมา และบริเวณทางแยกประโดก ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายไพรัช เสนามนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างฯ มาช่วยกันระดมความคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเสนอแนะทางวิชาการต่อการก่อสร้างโครงการทางลอดและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม อันจะส่งผลชัดเจนเมื่อมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมฯ เพราะประชาชนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้คือผู้ที่จะตอบสนองความต้องการต่อโครงการก่อสร้างฯ นี้ได้เป็นอย่างดี