แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​งานปรับซ่อม ดำเนินการ​บำรุงรักษา​เครื่อง​จักร​ ยานพาหนะ​ และเครื่องมือกล ในความรับผิดชอบของแขวงฯ ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ