วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ซึ่งได้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2