กรมทางหลวง เตรียมเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร

 

กรมทางหลวง อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางในการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงที่การก่อสร้างมีความพร้อม เช่น ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยจะมีการทำทางขึ้นลงให้มีความปลอดภัย ไม่กีดขวางงานก่อสร้างในสัญญาอื่น 

 

ในเบื้องต้นจะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว ที่มีการเดินทางหนาแน่นก่อน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ภายในสัปดาห์หน้า 

 

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้เร่งรัดการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ในสายที่มีความพร้อม เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ซึ่งตามแผน มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2565