แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0102 ตอน หินหล่อง - ด่านขุนทด ระหว่าง กม.39+685 - กม.40+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง

 

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการงานแก้ไขและป้องกัน น้ำท่วมทาง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย