แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​หมวด​ทางหลวง​สูงเนิน ดำเนินการ​ตัดหญ้า​เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เพื่อ​ทัศนวิสัย​ที่ดี​ สร้าง​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586