แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​หมวด​ทางหลวง​ปากช่อง​ที่​ 2 ดำเนินการ​ตัดแต่ง​กิ่งไม้​ บริเวณ​ทางต่าง​ระดับ​ปากช่อง​ตะวันตก​ (ทาง​ต่าง​ระดับ​เขา​ใหญ่)​ เพื่อ​ทัศนวิสัย​ที่ดี​ สร้าง​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586