แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​งาน​อำ​น​วยความ​ปลอดภัย​ ดำเนินการ​ซ่อมแซม​แผ่น​พื้น​สะพาน​ลอ​ยคน​เดิน​ข้าม​ บริเวณ​ทางหลวง​หมายเลข​ 224 (แยก IT)​ เพื่อ​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​สะพานลอย
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586