แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2​ โดย​หน่วย​ไฟฟ้า​ที่​ 2 ดำเนินการ​ซ่อมแซม​แก้ไข​ไฟฟ้า​แสงสว่าง​ บริเวณ​ทางหลวง​หมายเลข​ 2 (ถนน​มิตรภาพ)​​ เพื่อ​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586