แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​หมวด​ทางหลวง​ปากช่อง​ที่​ 2 ดำเนินการ​รื้อถอน​ป้ายโฆษณา​ที่​ติดตั้ง​โดย​ไม่​ได้รับ​อนุญาต​และ​บดบัง​ทัศนวิสัย​ บริเวณ​ทางหลวง​หมายเลข​ 2090​ (ถนน​ธนะรัชต์)​ เพื่อ​ความเป็น​ระเบียบ​ของ​สอง​ข้างทาง​ สร้าง​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586