แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 โดย​หมวด​ทางหลวง​สูง​เนิน​ ดำเนินการ​ทำ​ความสะอาด​ผิว​ทาง​ บริเวณ​สะพาน​ข้าม​ทางรถไฟ​ขามทะเลสอ​ ทางหลวง​หมายเลข​ 2068 เพื่อ​ความสะดวก​และ​ปลอดภัย​แก่​ประชาชน​ผู้ใช้​ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586