แขวงทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2 ดำเนินการ​จัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย​ บริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586