แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by ผู้ดูแลระบบ01

แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2​ โดย​หมวด​ทางหลวง​ด่านขุนทด​ ดำเนินการ​เปิดทางน้ำ บริเวณ​ทางหลวง​หมายเลข​ 2256 เพื่อเพิ่ม​ป​ระ​สิทธิ​ภาพ​การระ​บา​ยน้ำ​ให้​ดี​ยิ่งขึ้น​ ป้องกัน​น้ำท่วมผิวจราจร
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586