แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปากช่องที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ดำเนินการตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ล้มทับผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586