แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by ผู้ดูแลระบบ01

หมวดทางหลวงด่านขุนทด แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังน้ำท่วม บริเวณทางหลวงหมายเลข 2256 เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหากมีเหตุการณ์น้ำท่วมผิวจราจรฉับพลัน
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586