แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by ผู้ดูแลระบบ01

แขวง​ทางหลวง​นครราชสีมา​ที่​ 2​ โดย​หมวด​ทางหลวง​สีคิ้ว​ ดำเนินการ​ทำความ​สะอาด​ช่องระบายน้ำ​บนทางต่างระดับ​สีคิ้ว​ เพื่อ​การ​ระ​บา​ยน้ำ​ที่ดี ป้องกัน​น้ำท่วม​ผิวจราจร
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586