แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

Written by シン・アスカ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 
ได้ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบการขยายทางหลวงหมายเลข 204 ตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1102

(บริเวณคลองลำตะคอง) และระบบน้ำของเทศบาลนครราชสีมา ณ ห้องประชุมฤทธิรงค์ 
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา