เรายังคงดูแลและใส่ใจอย่างต่อเนื่อง

Update  การซ่อมผิวทางที่ชำรุด ทล.201  ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว  - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก 

 

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหาย 

ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566   

     ระหว่างกม.14+360 ถึงกม.29+000 (ด้านขวาทาง) 

เพื่อให้การซ่อมผิวทางที่มีความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ไปก่อนในเบื้องต้น 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201  ตอน  ทางต่างระดับสีคิ้ว  - ด่านขุนทด - หนองบัวโคก  ได้โปรดลดความเร็วในระหว่างการเดินทาง  โดยหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายต่อไป      

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง    

 

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2    

#กรมทางหลวง    

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586(โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24ชั่วโมง)