แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

Update สถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ยังคงมีน้ำท่วมเส้นทางจำนวน 6 จุด

??เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในพื้นที่ ได้ติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วมเส้นทาง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และอยู่ประจำจุดเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน??

??ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

#สายด่วนกรมทางหลวง_1586

#แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่_2

 

#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง