แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หมวดฯด่านขุนทด

Written by シン・アスカ

นาย ธารินทร์ เตียนพลกรัง

หัวหน้าหมวดทางหลวงด่านขุนทด

โทร 088-7159365

สายทางที่ดูแล

~ ทางหลวง​หมายเลข​ 201 ตอน หินหล่อง​ -​ ด่านขุนทด​ ระหว่าง​ กม.31+910 -​ กม.41+010 ระยะทาง 9.100 กิโลเมตร

~ ทางหลวง​หมายเลข​ 201 ตอน ด่านขุนทด​ -​ หนองบัวโคก ระหว่าง​ กม.41+010 -​ กม.66+364 ระยะทาง​ 25.354 กิโลเมตร​

~ ทางหลวง​หมายเลข​ 2217 ตอน ด่านขุนทด​ -​ หนองกราด ระหว่าง​ กม.0+000 -​ กม.23+446 ระยะทาง​ 23.446 กิโลเมตร​

~ ทางหลวง​หมายเลข​ 2148 ตอน ด่านขุนทด​ -​ โคกสะอาด ระหว่าง​ กม.0+000 -​ กม.19+300 ระยะทาง​ 19.300 กิโลเมตร​

~ ทางหลวง​หมายเลข​ 2164 ตอน ตะเคียน​ -​ ท่าขี้เหล็ก​ ระหว่าง กม.0+000 -​ กม.4+522 ระยะทาง​ 4.522 กิโลเมตร

~ ทางหลวง​หมายเลข​ 2256 ตอน ปางโก -​ กุดม่วง ระหว่าง​ กม.39+088 -​ กม.77+033 ระยะทาง​ 37.945 กิโลเมตร